Klantvisie eerst, daarna klantsucces!

Yvonne heeft vanuit de woningstichting Vidomes een klantvisie ontwikkeld. Hierdoor is Yvonne in staat om beter in te spelen op de behoeften en wensen van de klanten en de beleving te vergroten. Dit heeft geresulteerd aan een proces waarbij voortdurend wordt gewerkt aan de kwaliteit van aanbod en dienstverlening.

  • Yvonne vertelt ons over haar werkwijze
  • het vaststellen van de ambities van Vidomes
  • het bepalen van de klantvisie en de klantbeleving
  • een ontwikkelen van een integrale aanpak
  • hoe je metrisch kunt inbouwen in relatie tot een mensgerichte benadering

Tijdens de sessie laat Yvonne de aanpak en huidige resultaten zien, een prachtige case om veel van te leren.

Locatie: Grote Zaal Tijd: 09:45 - 10:15 Yvonne Hoftijzer-Weldam